ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ

Αγώνες Πρακτικής Σκοποβολής (I.P.S.C.) Κατηγορίας "Level I"

Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014 11:49
Κυριακή 30 Μαρτίου 2014 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΒΟΛΟΥ ΤΟΠΟΣ: ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΒΟΛΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ: 3 - Ο.Π.Σ.ΒΟΛΟΥ - ΛΕΣΧ.ΟΠ.ΛΑ - Σ.Κ.Ο.ΒΟΛΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ:41 ΑΓΩΝΑΡΧΗΣ:ΓΑΒΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΙΤΕΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΡΑΜΑΡΓΙΟΣ,…

Αγώνες Πρακτικής Σκοποβολής (I.P.S.C.) Κατηγορίας "Level I"

Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014 11:20
Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΒΟΛΟΥ ΤΟΠΟΣ: ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΒΟΛΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ: 3 - Ο.Π.Σ.ΒΟΛΟΥ - ΛΕΣΧ.ΟΠ.ΛΑ - Σ.Κ.Ο.ΒΟΛΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ:41 ΑΓΩΝΑΡΧΗΣ:ΓΑΒΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΙΤΕΣ: ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ, ΚΑΡΑΜΑΡΓΙΟΣ,…

Αγώνες Πρακτικής Σκοποβολής (I.P.S.C.) Κατηγορίας "Level I"

Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 11:18
Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΒΟΛΟΥ ΤΟΠΟΣ: ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΒΟΛΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ: 3 - Ο.Π.Σ.ΒΟΛΟΥ - ΛΕΣΧ.ΟΠ.ΛΑ - Σ.Κ.Ο.ΒΟΛΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ:36 ΑΓΩΝΑΡΧΗΣ:ΓΑΒΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΙΤΕΣ: ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ, ΚΑΡΑΜΑΡΓΙΟΣ,…

Αγώνες Πρακτικής Σκοποβολής (I.P.S.C.) Κατηγορίας "Level I"

Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013 11:16
Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΒΟΛΟΥ ΤΟΠΟΣ: ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΒΟΛΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ: 3 - Ο.Π.Σ.ΒΟΛΟΥ - ΛΕΣΧ.ΟΠ.ΛΑ - Σ.Κ.Ο.ΒΟΛΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ:46 ΑΓΩΝΑΡΧΗΣ:ΓΑΒΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΙΤΕΣ: ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ, ΜΠΑΖΑΝΗΣ,…

Αγώνες Πρακτικής Σκοποβολής (I.P.S.C.) Κατηγορίας "Level I"

Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2013 11:15
Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΒΟΛΟΥ ΤΟΠΟΣ: ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΒΟΛΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ: 3 - Ο.Π.Σ.ΒΟΛΟΥ - ΛΕΣΧ.ΟΠ.ΛΑ - Σ.Κ.Ο.ΒΟΛΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ:34 ΑΓΩΝΑΡΧΗΣ:ΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΙΤΕΣ: ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ, ΜΠΑΖΑΝΗΣ,…

Αγώνες Πρακτικής Σκοποβολής (I.P.S.C.) Κατηγορίας "Level I"

Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013 11:12
Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΒΟΛΟΥ ΤΟΠΟΣ: ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΒΟΛΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ: 4 - Ο.Π.Σ.ΒΟΛΟΥ - ΛΕΣΧ.ΟΠ.ΛΑ - Σ.Κ.Ο.ΒΟΛΟΥ - ΑΤΤΙΚ.Λ.Π.Σ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ:49 ΑΓΩΝΑΡΧΗΣ:ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΡΙΤΕΣ:…

Αγώνες Πρακτικής Σκοποβολής (I.P.S.C.) Κατηγορίας "Level I"

Κυριακή, 30 Ιουνίου 2013 11:11
Κυριακή 30 Ioυνίου 2013 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΒΟΛΟΥ ΤΟΠΟΣ: ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΒΟΛΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ: 3 - Ο.Π.Σ.ΒΟΛΟΥ - ΛΕΣΧ.ΟΠ.ΛΑ - Σ.Κ.Ο.ΒΟΛΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ:38 ΑΓΩΝΑΡΧΗΣ:ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΡΙΤΕΣ: ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ, ΜΠΑΖΑΝΗΣ,…

Αγώνες Πρακτικής Σκοποβολής (I.P.S.C.) Κατηγορίας "Level II"

Κυριακή, 09 Ιουνίου 2013 11:09
Κυριακή 9 Ioυνίου 2013 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΒΟΛΟΥ ΤΟΠΟΣ: ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΒΟΛΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ: 3- Ο.Π.Σ.ΒΟΛΟΥ- ΑΤΤΙΚ.Λ.Π.Σ.- Σ.Κ.Ο.ΒΟΛΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ:24 ΑΓΩΝΑΡΧΗΣ:ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΡΙΤΕΣ: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ, ΜΠΑΖΑΝΗΣ, ΚΑΡΑΜΑΡΓΙΟΣ, ΜΙΛΤΟΣ, ΣΤΑΜΟΣ,…

Αγώνες Πρακτικής Σκοποβολής (I.P.S.C.) Κατηγορίας "Level II"

Κυριακή, 26 Μαΐου 2013 11:06
Κυριακή 26 Μαΐου 2013 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΒΟΛΟΥ ΤΟΠΟΣ: ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΒΟΛΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ: 5- Ο.Π.Σ.ΒΟΛΟΥ- ΛΕΣΧ.ΟΠ.ΛΑ- ΑΤΤΙΚ.Λ.Π.Σ.- Σ.Κ.Ο.ΒΟΛΟΥ- ΑΡΤΕΜ.ΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ:33 ΑΓΩΝΑΡΧΗΣ:Αθανασόπουλος Λάμπρος ΚΡΙΤΕΣ: ΓΑΒΑΛΑΣ, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ,…

Αγώνες Πρακτικής Σκοποβολής (I.P.S.C.) Κατηγορίας "Level I"

Κυριακή, 28 Απριλίου 2013 11:04
Κυριακή 28 Απριλίου 2013 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΒΟΛΟΥ ΤΟΠΟΣ: ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΒΟΛΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ: 8 - Ο.Π.Σ.ΒΟΛΟΥ - ΛΕΣΧ.ΟΠ.ΛΑ - ΑΤΤΙΚ.Λ.Π.Σ. - Σ.Κ.Ο.ΒΟΛΟΥ - ΜΛΠΣ - ΑΘΛΟΣ -…