Σεμινάριο Stats Officers

Σάββατο, 06 Δεκεμβρίου 2014 10:17

Ο Ο.Π.Σ.Β. συμμετείχε με 2 αθλήτριες του, στο σεμινάριο Stats Officers, που πραγματοποιήθηκε στις 6.12.2014 στη Μαλακάσα.