Παράδοση - απονομή επάθλου WAPTHER PPQ M2

Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2014 10:29

Παράδοση - απονομή επάθλου WAPTHER PPQ M2 στο νικητή του αγώνα level II 14.12.14 Κωνσταντίνο Ράγια από την SO του αγώνα.