Άρθρο στην εφημερίδα ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015 18:02
Διαβάστε το άρθρο στην εφημερίδα ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ με θέμα "Η πρακτική σκοποβολή κερδίζει φίλους, 20 χρόνια κλείνει ο Όμιλος Πρακτικής Σκοποβολής Βόλου".
Συνημμένα αρχεία: